Sơ đồ trang web
 • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Thông điệp lãnh đạo
  • Chiến lược - Chính sách
   • Chính sách phát triển
   • Chính sách chất lượng dịch vụ
   • Chính sách với người lao động
  • Mô hình tổ chức
   • Hội đồng thành viên
   • Ban kiểm soát
   • Ban Tổng giám đốc 
   • Sơ đồ tổ chức
  • Thành tích & Giải thưởng
 • Tin tức - Sự kiện
  • Tin hoạt động
  • Hoạt động văn hóa xã hội
  • Báo chí viết
 • Nhà đầu tư
  • Thông tin cổ đông
  • Báo cáo tài chính
  • Báo cáo thường niên
  • Tài liệu khác
 • Lĩnh vực kinh doanh
  • Kinh doanh vận tải
  • Kinh doanh xăng dầu
  • Kinh doanh khác
 • Mạng lưới hoạt động
  • Công ty mẹ - Tổng công ty
  • Công ty con
   • Công ty Petajico Hà Nội
   • Công ty PTS Hà Tây
   • Công ty PTS Nghệ Tĩnh
   • Công ty PTS Huế
   • Công ty Petajico Đà Nẵng
   • Công ty PTS Sài Gòn
  • Công ty trực thuộc
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn