Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công tốt đẹp

PTC
03:20' CH - Thứ sáu, 27/12/2019

Trong không khí toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên, người lao động đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2019, sáng ngày 13/12/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC) đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024.
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Thái Hương – Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, đồng chí Đoàn Văn Thu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, đồng chí Bùi Văn Thành – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội (Petajico Hà Nội), đồng chí Lê Tự Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTS Hà Tây), các đồng chí Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh cùng 100 đại biểu là đoàn viên xuất sắc đại diện cho 1.052 đoàn viên công đoàn của Tổng công ty.


Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty và Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty đã khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn; Kiện toàn công tác tổ chức với 5 công đoàn cơ sở thành viên (Công đoàn Petajico Hà Nội, Công đoàn PTS Hà Tây, Công đoàn 3 Chi nhánh trực thuộc và 5 tổ Công đoàn tại Văn phòng Tổng công ty) với tổng số 1.052 đoàn viên công đoàn, hoạt động ở các địa bàn trải rộng trên cả nước. Song song với công tác sản xuất kinh doanh, Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, quán triệt học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hưởng ứng, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; Đảm bảo công ăn việc làm cho 100% người lao động, thu nhập bình quân năm sau luôn cao hơn năm trước…

Cũng theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, bên cạnh các thành tích đạt được, nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn Tổng công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế như BCH Công đoàn lâm thời đều kiêm nhiệm, thời gian dành cho công việc chuyên môn chiếm tỷ trọng cao do đó chưa đầu tư được nhiều cho hoạt động của Công đoàn; Cán bộ làm công tác công đoàn phần lớn chưa được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ; Công tác tuyên truyền giáo dục các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của công đoàn hiệu quả chưa thật cao, vẫn còn có những CBCNV - NLĐ vi phạm kỷ luật lao động phải xử lý kỷ luật…

Tiếp tục hoàn thiện và hướng đến xây dựng một tổ chức Công đoàn vững mạnh, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Công đoàn Tổng công ty đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đổi mới phương thức hoạt động để xây dựng đội ngũ CNCNV-NLĐ và tổ chức Công đoàn PTC ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của mỗi đoàn viên công đoàn. Duy trì tốt phong trào sản xuất thi đua yêu nước; phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo để giữ vững danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”; 100% người lao động được tuyên truyền học tập đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và các chế độ chính sách mới liên quan trực tiếp tới người lao động; 70% cán bộ BCH, các Tổ trưởng, tổ phó Công đoàn được đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% đoàn viên xếp loại tốt, trong đó có trên 50% đoàn viên xuất sắc. Phấn đấu hàng năm 100% Công đoàn cơ sở thành viên đạt danh hiệu vững mạnh, không có Công đoàn bộ phận yếu kém; Phấn đấu Công đoàn Tổng công ty luôn được xếp loại vững mạnh…


Đồng chí Đinh Thái Hương – Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thái Hương – Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng những cố gắng nỗ lực của tập thể Công đoàn, những thành tích mà Công đoàn Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ lâm thời vừa qua. Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty biểu thị ý chí, quyết tâm cao của CBCNV – người lao động toàn Tổng công ty, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua thể hiện tính đoàn kết cao trong Công đoàn Tổng công ty, thể hiện sự nỗ lực của CNVC-LĐ toàn Tổng công ty, qua đó kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã nêu trong nhiệm kỳ tới.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Thu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn của Tổng công ty. Bí thư Đảng ủy Tổng công ty mong muốn tổ chức Công đoàn sẽ nỗ lực hơn nữa để đáp ứng các kỳ vọng của người lao động và đặt ra các yêu cầu Công đoàn tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ tới.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Thu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn của Tổng công ty. Bí thư Đảng ủy Tổng công ty mong muốn tổ chức Công đoàn sẽ nỗ lực hơn nữa để đáp ứng các kỳ vọng của người lao động và đặt ra các yêu cầu Công đoàn tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ tới.


Đồng chí Đoàn Văn Thu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Đảng ủy Đoàn Văn Thu đề nghị BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2019 -2024 thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chủ trương của Công đoàn. Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong đó tập trung công tác tuyên truyền và xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới. Xây dựng tổ chức Công đoàn, vững mạnh.

Hai là, chủ động tham gia vào công tác quản lý, SXKD ở Tổng công ty, hướng về cơ sở, phối hợp tốt với chính quyền triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Làm tốt chức năng là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Nắm bắt kịp thời các diễn biến về tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động để đề xuất tháo gỡ khó khăn giúp người lao động yên tâm công tác từng bước nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động.

Ba là, tiếp tục bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị, cụ thể hóa thành các Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ; Tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên..

Bốn là, tổ chức tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động về kết quả của Đại hội. Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.


Các đại biểu biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu với ý thức trách nhiệm và tâm huyết của mình đã tích cực tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm khắc phục những vấn đề khó khăn và đề xuất các giải pháp hoàn thiện nhiệm vụ Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng như Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ tới 2019-2024, Báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của BCH lâm thời, thông qua Nghị quyết Đại hội.
Đại hội đã thống nhất lựa chọn và bầu BCH Công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 11 đồng chí tiêu biểu đại diện cho 1.052 đoàn viên Công đoàn. BCH Công đoàn khóa I là các cán bộ nhiệt tình, có phẩm chất, có năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao, có uy tín trong phong trào quần chúng và là đại diện xuất sắc cho nguyện vọng của CBCNV người lao động.


BCH Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 11 đồng chí ra mắt Đại hội

Kết thúc đại hội, đồng chí Phan Văn Tân – Phó tổng giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tập đoàn, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, đã hỗ trợ tạo điều kiện để phong trào công nhân viên chức người lao động và hoạt động Công đoàn Tổng công ty trong thời gian qua, và trong thời gian tới đạt nhiều kết quả to lớn hơn.


Đồng chí Phan Văn Tân – Phó tổng giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn phát biểu bế mạc Đại hội

Thay mặt BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới, đồng chí Phan Văn Tân khẳng định Công đoàn sẽ tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, chức năng của mình, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng đội ngũ CNCNV- người lao động và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của mỗi đoàn viên Công đoàn, góp phần xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển, bảo đảm việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho CNCNV- người lao động.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Phó chủ tịch Công đoàn lâm thời trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 - 2019


Đồng chí Mai Ngọc Du – Trưởng phòng Đầu tư Phát triển Tổng công ty đại diện Công đoàn viên Văn phòng Tổng công ty phát biểu tham luận tại Đại hội


Đồng chí Trịnh Tiến Hoàng – Trưởng phòng Thương mại Công ty PTS Hà Tây phát biểu tại Đại hội


Đồng chí Phạm Văn Chiến – Trưởng phòng Vận tải Công ty Petajico Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Ban bầu cử kiểm phiếu

PTC
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn