Hội đồng thành viên

PTC
11:25' SA - Thứ ba, 31/10/2017

Ông Đoàn Văn Thu - Chủ tịch HĐTV

Ông Bùi Văn Thành - Thành viên HĐTV

Ông Lê Tự Cường - Thành viên HĐTV

Ông Hoàng Công Thành - Thành viên HĐTV

Ông Lê Đình Phát - Thành viên HĐTV

Bà Lê Thị Hào - Thành viên HĐTV

Ông Nguyễn Xuân Thái - Thành viên HĐTV

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn